Litt på overtid

Det er ikke alle grenser som er absolutte. Det bevises virkelig med denne meldingen!