Lettvint skilsmisse på Facebook

"Alle" bruker Facebook om dagen. Lite visste vi om at tjenesten kan brukes til så mangt. Dette er jo lettere enn å slå opp via SMS!