Lettfattelig kakediagram

Diagrammer er vanskelige, men dette bør være lett å skjønne.