Les nøye!

Du bør lese nøye gjennom denne avtalen før du installerer programmet, anbefaler utgiveren. Lykke til!