Les nøye gjennom...

Installer aldri noe på PCen før du har lest gjennom betingelsene...

Takk til Vidar for bidraget!

[Ugjyldig objekt (debatt)]