Les nøye gjennom...

Installer aldri noe på PCen før du har lest gjennom betingelsene...