Leksikonet

I leksikondelen kan du enten se på rene kart eller få se artikler sammen med kart. Her har vi søkt på "Timbuktu" fra 3D-atlaset, og får se kart over Mali med en svært så tydelig rød pil.

Leksikonet