Lei Facebook?

Oh, Facebook is soooo 2009...

Denne gjengen synger ut om hva de mener om Facebook. Er du enig eller uenig?

Takk til Geir for bidraget.