<B>IKKE BAK LÅS OG SLÅ:</B> Myten om at sosiale nettverkstjenester slår beina under folks vanlige, sosiale omgang ser ut til å være avkreftet - ihvertfall hvis en skal tro en amerikansk undersøkelse. Foto: Colourbox
IKKE BAK LÅS OG SLÅ: Myten om at sosiale nettverkstjenester slår beina under folks vanlige, sosiale omgang ser ut til å være avkreftet - ihvertfall hvis en skal tro en amerikansk undersøkelse. Foto: ColourboxVis mer

Leder ikke til isolasjon

Facebook, Twitter og andre sosiale tjenester skaper ikke sosiale kasus, viser en amerikansk undersøkelse.

Helt siden de første hjemmedatamaskinene gled forsiktig inn i de tusen hjem en gang på 80-tallet, har det blitt hevdet at framtiden for de mest ihuga dataentusiastene ser mørk ut. De får mangelfullt utviklede sosiale evner, er ikke i stand til å forholde seg til en virkelighet utenfor skjermen, og de er fullstendig ute av stand til å forholde seg til samtidens motebilde.

«Alt i undersøkelsen peker i én retning»

Det siste er kanskje den største katastrofen av dem alle, skal vi tro amerikanske high school-filmer fra samme 80-tallet. Nå viser derimot en amerikansk undersøkelse at teknologi ikke leder
til sosial isolering og menneskehetens undergang, snarere tverimot.

- Mer mangfold

Undersøkelsen er utført av det uavhengige, amerikanske meningsmålingsinstituttet Pew, og retter fokus mot at både Internett, mobiltelefoner og andre nyere teknologiske fenomen faktisk gjør menneskers sosiale nettverk både større og mer mangfoldig.

- Alt i undersøkelsen peker i én retning. Folks sosiale liv berikes av ny kommunikasjonsteknologi, sier Keith Hampton, professor ii i kommunikasjon ved Universitetet i Pennsylvania, og leder for forskningsprosjektet "Internett og det amerikanske liv" som ble presentert i går, onsdag.

Hampton fortsetter:

- Det er en feilvurdering å tro at Internett-bruk og mobiltelefoner sender folk inn i en spiral av isolering.

Like ensomme

ISOLERT? Nei, tvertimot, ifølge en ny, amerikansk studie. Foto: Colourbox.com
ISOLERT? Nei, tvertimot, ifølge en ny, amerikansk studie. Foto: Colourbox.com Vis mer

Han mener studien er den første som tar sammenhengen mellom utstrakt teknologibruk og sosial tilbaketrukkethet på alvor,
og som altså finner at ensomheten ikke har blitt mer omfattende som en følge av blant annet mobilteknologi og sosiale nettverk som FaceBook og Twitter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det viser seg at de som bruker Internett og mobiltelefoner har betydelige sosiale fordeler. De bruker teknologien til å holde kontakten med andre personer, og til å dele informasjon på måter som gjør at de forblir sosialt aktive og opprettholder forbindelsen sin til fellesskapet, forteller Keith Hampton ifølge Yahoo!.

Nesten ingen forandring

Den omfattende studien involverte 2512 voksner personer, og fant blant annet at seks prosent av den amerikanske befolkning kan defineres som "sosialt isolert", det vil si at de ikke har noen i sitt liv som kan betraktes som spesielt viktig, eller noen de kan diskutere viktige ting med.

Dette tallet har forblitt mer eller mindre uforandret siden 1985, ifølge studien.

Har teknologien gjort deg mer eller mindre sosial? (Avsluttet)
Mer - jeg kjenner flere enn noensinne(61%) 404
Mindre - sosial nettverking tar for mye tid(21%) 142
Facebook? Det er et slags bingo, ikke sant?(18%) 119
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Resultatene av undersøkelsen blir enda tydeligere når en ser på tallene for folks "kjernenettverk", som vil si de nettverkene som defineres som viktigst. Mobilbrukere har en kjerne som er 25 prosent større enn for resten av befolkningen, mens den for såkalt "vanlige internettbrukere" er 15 prosent større. De som bruker nettet mer enn gjennomsnittet har enda mer omfattende kjernenettverk.

Personlig kontakt med medlemmer av kjernenettverket forekommer i gjennomsnitt 210 av årets 365 dager, mens kontakt via mobiltelefon med samme nettverket skjer 195 dager i året. Epost-kontakt begrenser seg til 72 dager, mens kontakt via sosiale nettverk foreløpig har en relativt lav andel på 39 dager.

Du kan lese hele undersøkelsen fra PEW her.