Labbe Langøres Lek&Lær

Her er utgangspunktet for spillet - teateret.

Labbe Langøres Lek&Lær er en serie med fem forskjellige programpakker, for forskjellige alderstrinn. Det begynner helt nede i aldersgruppen 18 måneder-3 år, og fortsetter med utgaver for 3-5, 4-6, 5-7 og opp til 6-8 år. Etter dette kommer det to programpakker som heter "På oppdrag i Jungelen" og "På oppdrag i Egypt". Pakken vi testet var for aldersgruppen 5-7 år.

Her er det en helhetlig historie som danner rammen rundt aktivitetene. De forskjellige brukerne må også registrere seg med navn, som påvirker spillets utvikling fra gang til gang.

Programmet går ut på å samle sammen alle elementene i et teaterstykke, som har blitt sabotert av "skurken" i spillet. Barnet må da gjennom en rekke forskjellige tester og aktiviteter for å bygge opp igjen alt som trengs til forestillingen.

Spillet er laget som et tradisjonelt eventyrspill, hvor spilleren beveger seg i alle retninger mellom forskjellige scener og personer. Mellom disse scenene er det lagt inn fine animasjoner av Labbe Langøre som går gjennom skogen.


Oppgavene dreier seg om både skriving, regning, måling, gjenkjennelse av gjenstander og sammenhenger. Ansiktsuttrykk på bilder og beskrivelser av situasjoner og følelser skal knyttes sammen, og det er også musikalske øvelser med gjenkjenning av melodier. Sortering av dyr som hører til samme miljø og maling med forskjellige verktøy hører også med, så programmet er rikt på utfordringer av mange forskjellige slag.

Innvendinger

Selv om programmet er veldig bra på de aller fleste områder, er det et par ting vi ikke er så begeistret for.

Det ene er at programmet bare opererer med små bokstaver, slik at det blir litt vanskelig for de som er helt i startfasen med å lære seg å lese.

Det andre er at programmet ofte ikke lar seg avbryte, slik at barnet må vente til alt er ferdig forklart, selv om det allerede er kjent med utfordringen. Vi har observert både en god del utålmodig museklikking og flittig tasting på Escape-tasten.

Vår mening

Alt i alt er det et omfangsrikt og spennende program, med mange gode kvaliteter. Det er lærerikt og underholdende, og har hos oss også blitt ett av de mest populære valgene i spillsamlingen.

Labbe Langøre har et eget nettsted

Til hovedartikkel
Til IBM Skolepakke