Kutt i MP3-filene dine

Slik gjør du det veldig enkelt - og uten kvalitetstap.

Det kan oppstå situasjoner der du får behov for å redigere i MP3-filer, enten det er radioopptak, podkaster - eller hvis du ganske enkelt ønsker å plukke ut en del av en MP3-fil for bruk som ringetone på mobiltelefonen.

Tåler svære filer

Uansett motivasjon trenger du et egnet program til jobben, og da kommer du ikke utenom MP3DirectCut. Dette gratisprogrammet lar deg laste inn svært store MP3-filer uten at det går ut over hastigheten (vi testet med et 8 1/2 timers radioopptak), og splitte, slette klippe ut, lime inn og lagre segmenter - rett og slett redigere filen direkte.

Det som skiller MP3DirectCut fra de flerste andre lydredigeringsprogrammer er at inngrepene skjer direkte på filnivå. Lagrer du et segment fra en MP3-fil, skjer det uten rekompresjon. Segmentet vil dermed være uforandret i forhold til originalen, og uten kvalitetstap.

Kutt i MP3-filene dine


Enkel redigering

Lydnivået vises som grafer, og man "spoler" fram og tilbake enkelt ved hjelp av skrollehjulet på musa. Under grafene finner du redigeringsverktøyene, som bør være kjente for alle som har drevet med lydredigering.

Kutt i MP3-filene dine


Programmet kan også spille inn lyd i MP3-format, hvis du installerer nødvendige plugins.

MP3DirectCut er gratis, og virker i Windows XP og nyere.. Du finner mer informasjon om funksjonene og kan laste ned programmet fra denne siden.