Kopibeskyttelse

Kopibeskyttelsen legges inn ved at programmet lager en sikkerhetskode på PCen din. Hvis denne ikke finnes, kan ikke musikken spilles av, og dermed sperres for videre distribusjon.

Hvis du velger å slå av kopibeskyttelsen, blir du på en utvedtydig måte gjort oppmerksom på alle de juridiske konsekvensene dette kan få.