Kontrollpanel for skjerm

Kontrollpanelet for skjermparametre minner svært om tilsvarende i Windows - og oppfører seg på samme måte.