Kontroll over helheten

Kontroll over helheten

Explorer er verktøyet i FrontPage 98 som hjelper deg med å holde orden på alle filene som til sammen blir webtjenesten din.

Explorer har flere metoder for å presentere filene i webtjenesten din. Dokumentene settes opp i en hierarkisk struktur, med forbindelser mellom. Det trengs ikke mer enn et klikk før du har opprettet et nytt dokument, og dette kan plasseres hvor som helst i strukturen.

Men Explorer blir nærmest unyttig i det øyeblikk du har behov for å gjøre ting mer komplisert. Explorer sliter nemlig med å skjønne at webtjenester kan organiseres annerledes enn hierarkisk.

Eksempel: En bedrift har laget en webtjeneste som er organisert på samme måte som bedriften, med avdelinger og underavdelinger. Men ofte vil en underavdeling kanskje sortere under to avdelinger. Og noen ganger kan en underavdeling være hovedansvarlig for enkelte oppgaver. Dette fikser ikke Explorer, og du blir nødt til å holde deg til den hierarkiske strukturen, eller organisere ting manuelt.

Kontroll over lenker

FrontPage har et godt system for testing av lenker. Du kan få vist en grafisk fremstilling av hvilke lenker som knytter seg til hvert dokument, og ved å klikke på hvilket som helst dokument, vil FrontPage utvide denne fremstillingen slik at også lenkene fra dette dokumentet vises.

Vanlig testing av lenkene dine kan også gjøres for hele webtjenesten. Du kan redigere hver enkelt lenke som ikke fungerer, men ettersom dette gjøres i en egen dialogboks blir det lett å gjøre feil.

Importér webtjenester

Du kan kopiere fulle webtjenster direkte fra nettet, for så å redigere disse i FrontPage 98. Dette kan være en svært nyttig tjeneste, men bare i de tilfeller hvor webtjenesten ikke er avhengig av innhold som er dynamisk laget på serveren.

DinSide lot FrontPage 98 hente ned en mellomstor webtjeneste. Strukturen ble beholdt, og stort sett ble kodene beholdt. Det viste seg deretter å være svært enkelt å redigere direkte i FrontPage. Men FrontPage klarte ikke å lage noe kart over tjenesten.