Konsulentdragene kommer!

Nye ord kommer stadig inn i språket, dette er et av de siste tilskuddene.