Komprimering – store filer blir til små filer

Komprimering – store filer blir til små filer

  RealProducer G2 er gratis, og gir deg mulighet til kjapt og enkelt å komprimere lyd og video til Real-filer. Men for å vise slike filer på Internett, trenger du en bestemt programvare for serveren din. Vis mer

  RealProducer G2, som lager RealVideo-filer for deg, er et meget brukervennlig program. Du kan enten velge å åpne filer fra filmenyen, og deretter velge riktige verdier for den filmen du skal lage. Eller du kan velge å bruke hjelpeprogrammet, som hjelper deg gjennom alle valg.

  Vi valgte det siste. RealVideo dreier seg ofte om å prøve seg frem, og du vet ofte ikke på forhånd hvor mye du kan komprimere filmene dine. Med G2-formatet, har du fått mulighet til å la serveren finne ut hvor god forbindelse seerne dine har, og sende dem film i riktig tilpasset format. Vår server har denne muligheten, men det er ikke sikkert at din serverleverandør har den installert.

  Vårt prosjekt

  Vi valgte til slutt å komprimere film til enkel ISDN-format (5 KB/sekund med film). Vi prøvde først 56 Kbps-format (4,2 KB/sekund med film), men det ble for dårlig.

  Det endelige resultatet ble middels bra. Kvalitetesreduksjonen er i noen sekvenser ekstrem, mens noen sekvenser har kvalitet som kommer i nærheten av originalfilene.

  Volumet på lyden ble kraftig redusert, noe vi ikke helt skjønner grunnen til (her er det jo ingenting å spare med hensyn til kompresjon).

  Filmen vår viser en del om hva som er mulig med RealVideo, og hva som bør unngås. Husk at alle sekvenser var av god kvalitet før vi startet med komprimeringen.

  Her kan du se det ferdige resultatet. Vår server har Sure Stream, slik at kvaliteten avhenger mye av hvor god forbindelse du har.