Koble til og fra harddisker

BeOS lar deg koble til og fra ("mounte") harddiskene etter behov. Dette er også vanlig på Mac, men ikke i Windows. Det er ikke snakk om en fysisk kobling, men styring av tilgangen i filsystemet.