Kan jeg få statisk IP?

Spørsmål:
Hei!

Blir det mulighet for å få statisk IP av dere, i så fall til hvilken pris.
Er det videre noen regler dere setter for oppsett av egne servere
(webserver, ftp-server, etc.)?

--
jan henrik

Svar:
Hei Jan Henrik.

Ikke statisk IP, dessverre kun dynamisk IP. Abonnementet åpner for server så lenge den ikke er til kommersiell bruk.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl