Kan du få VDSL?

Foreløpig er det kun utvalgte kunder i Oslo og Stavanger som får teste VDSL. I tillegg testes andre bredbåndsløsninger på Geilo og i Svolvær. Men selv når VDSL åpnes for de store massene, settes det store krav til brukerne.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kravene er, som for ADSL, knyttet til din boligs avstand til nærmeste sentral. Og om du er oppgitt over at du bor for langt unna nærmeste ADSL-oppgraderte sentral, kan du bare glemme VDSL. For å kunne overføre de laveste ADSL-hastighetene må kabelen mellom boligen og sentralen være kortere enn 6 km (Telenor har satt grensen til 3 km for å være på den sikre siden. NextGenTel har 5 km som grense).

For å kunne overføre digitale TV-signaler trenger man en hastighet på rundt 8-10 Mbps, og avstanden til boligen kan ikke være lengre enn 3 km. For å kunne sende høydefinisjons TV-signaler kreves det en hastighet på rundt 20 Mbps, en hastighet som kun kan oppnås såfremt du bor under circa 2 km fra sentralen. For VDSL, med hastigheter fra 26 til 52 Mbps, må avstanden være kortere enn henholdsvis 1 km og 300 meter.