Javel, nei?

Selvmotsigelse fra Symantec.

Takk til Kjell Vidar for morsom melding etter avinstallering av Symantec-produkt.

Javel, nei?


Send datahumor til fredagshumor@dinside.no