Internett via strømkontakten?

Spørsmål:
Hei,
Hva gjør Telenor og NextGenTel når vi får Internett via strømkontakten?
Roger

Svar:
Hei Roger,
Internett via strømkontakten og ADSL er teknologier som begge tar utgangspunkt i eksisterende ledninger i boligen. Et annet fellestrekk er at også Internett via strømkabelen krever oppgradering av nærmeste sentral. De to produktene ligner med andre ord på flere punkter, og hva som er det beste alternativet er derfor vanskelig å si. Kombinasjonen pris/hastighet? Den viktigste forskjellen pr. i dag er at Internett via strømkabelen ikke er tilgjengelig mens ADSL er på full fart inn i norske hjem.

Hilsen Torvald