Internett-TV fra Motorola

De fleste av oss kjenner til firmaet Motorola. Selv om navnet i Norge nå først og fremst forbindes med én-krones mobiltelefoner, er firmaet en stor produsent av prosessorer avanserte kommunikasjonsløsninger. Nå kommer Motorola på banen med "Blackbird" - en boks som integrerer TV, Internett, spill og DVD.

Analytikere mener at en stor del av befolkningen ikke vil kjøpe en PC for å komme på nettet, men at mange av disse muligens kan overtales til å kjøpe en boks som kobles til TV. Striden står om hva denne boksen skal kunne gjøre, hva den skal koste og i det hele tatt hvordan den skal profileres. Microsoft har definert sitt konsept - WebTV, som nå tilbys i USA basert på operativsystemet Windows CE. Motorola profilerer sitt produkt annerledes, men i satser på å ligge i samme prisklasse, rundt 200 dollar.

"Blackbird" blir denne uken vist fram på kringkastningsmessen IBC i Amsterdam, og profileres mer som en allsidig underholdningsmaskin enn et rent web-orientert apparat. Boksen er basert på PowerPC-prosessoren -- utviklet av Motorola i samarbeid med IBM -- og denne skal i følge Motorola være kraftig nok til å kunne overgå dedikerte spillemaskiner. Samtidig vil dekoding av DVD og internett-funksjonene kunne håndteres med letthet.

I tillegg til IBM, er VM Labs som bl.a. utvikler multimediateknologi for spill, en viktig partner i utviklingen av Blackbird.

PowerPC-prosessoren brukes ellers både i Apple Macintosh og i dyre og kraftige arbeidsstasjoner fra IBM. Den utgjør også teknologiplattformen i annet kommunikasjonsutstyr fra Motorola.

Blackbird vil også -- håper Motorola -- bli en utviklingsplattform for tredjeparts-utviklere, og er rent teknologisk i stand til å håndtere video og andre mediastrømmer fra en rekke kilder, basert på både satellitt og kabelnett.

Motorola vil også la andre produsenter ta del i sitt konsept, og tilbyr både "halvfabrikata" i form av kretskort og hele maskinen til andre leverandører som vil selge den under eget merkenavn.