Internett 40.000 ganger raskere enn ISDN

Media Fusion, som holder til i Texas, påstår at innen et år skal deres teknologi kunne gi vanlige brukere tilgang til Internett med vanvittig mye høyere hastighet enn i dag - hele 2,5 Gigabit - via stikkontakten i veggen.

Det finnes mange vitser om den naturlige beskjedenheten hos Texanere, men kanskje de ikke overdriver denne gangen? Det vil vise seg, for pilotprosjektet er enda ikke satt i drift, selv om det er gjort avtaler med flere distributører av elektrisk kraft i USA. Det skal også være inngått avtaler med europeiske aktører.

Er det virkelig mulig?

Å distribuere data eller andre kommunikasjonssignaler over strømnettet er ikke noe nytt. Det har eksistert lenge i forskjellige former. Det nye er den enorme båndbredden som Media Fusion påstår at de skal klare å tilby.

Strømnettet har mange sterke sider. Det er det best utbygde nettet, og er både solid og sikkert. Det kan transportere både strøm og signaler over store avstander uten et stort antall mellomstasjoner, noe som både telenettet og andre nett er avhengig av. Signaler som reiser på lave signalnivåer over fiber og kobber trenger nemlig å forsterkes og strammes opp underveis - hvis ikke blir de fort svake og utydelige.

Strømnettet som antenne

Problemet med høyspenningsnettet er at det har mye støy. Forskjellen mellom elektrisk støy og høyhastighetssignaler er ikke så stor. Derfor vil kvaliteten bli sterkt redusert og båndbredden synke dramatisk.

Foreløpige resultater av andre forsøk på denne typen datadistribusjon stopper på en overføringshastighet på rundt en Megabit. Det er bare en brøkdel av det Media Fusion skryter av, og er heller ikke noe konkurrerende alternativ til ISDN, ADSL og kabel-TV.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bieffekter av noen av disse forsøkene er at informasjonen også ble sendt ut av strømnettet – som radiosignaler. Strømnettet som var i bruk, fungerte nemlig som en stor antenne…

Den nye ideen

Media Fusion vil bake inn høyhastighetssignalet i de lave frekvensområdene som brukes i strømnettet. Avansert signalbehandling brukes for å få til dette, og det er her hemmeligheten ligger. Og som alle ekte hemmeligheter, er konkrete opplysninger om hva slags metoder som brukes på ingen måte tilgjengelig.

Vanvittig merittliste

Sjefsteknologen hos Media Fusion har en fargerik og omfattende merittliste. Han heter William Stewart, har tilnavnet ”Luke”, og høres virkelig ut som en eventyrfigur.

Hans ekspertise dekker følgende felt:

Laser elektro-optikk, kjernekraft (også inkludert konstruksjon av kjernekraftverk), systemløsninger, datateknologi (både program- og maskinvare), kvante-elektrodynamikk og semiotikk (læren om tegnenes betydning).

Han har også en omfattende erfaring med databehandling og lasere, både i medisinsk sammenheng og til underholdning.

Dessuten er han en veteran fra den amerikanske marinen og har vært brukt som konsulent for den amerikanske regjeringen.

Bare skryt og lureri?

Vi håper at dette ikke er en bløff, selv om det kan virke noe tynt.

Vi får trøste oss med at alle store oppfinnelser på ett eller annet tidspunkt har blitt sett på som rene fantasier og umulige å realisere.