Interaktive kart

Kartene som du finner i Encyclopædia Britannica blir aldri særlig detaljerte. Derimot er de godt integrert med resten av leksikonet.