Intelligent trådløst nett

Det er ikke bare hastigheten som teller, trådløst kan også bli smartere.

Vi har vært gjennom flere generasjoner trådløst nett. Først kom 802.11b, så kom 802.11a etterfulgt av 802.11g og nå har vi 802.11n som enda ikke er helt i mål og derfor kalles "draft 2.0". Det neste som kommer er altså 802.11v.

Det kan se ut som om de som står bak dette ikke en gang kan alfabetet, men det regner vi som rimelig sikkert at de har oversikt over.

Men det som blir lagt vekt på er videreutvikling av standarden, og i neste omgang er det en smartere bruk av ressursene som står i fokus.

Rydder selv opp i kaoset

Bruken av trådløse nett har tatt av, omtrent samme hvor du beveger deg i tettbygde strøk dukker det opp mange trådløse nett. Disse slåss om både rekkevidde og båndbredde, resultatet er dårligere ytelse for alle.

Siden det er helt utenkelig at menneskene som eier disse trådløse enhetene skal komme sammen og rydde opp i kaoset, er det behov for automatisk kommunikasjon mellom alle enhetene. Først når enhetene selv styrer effekt og båndbredde, og avpasser dette seg i mellom, kan vi få optimal utnyttelse av trådløse nett.

Samtidig vil effektbruken reduseres, noe som er svært viktig i mobile enheter. I dag må brukerne selv slå av støtten for trådløst nett når det ikke er i bruk, for å spare strøm. Med 802.11v skal klientene dynamisk justere signalstyrke og strømbruk etter behov, på samme måte som i telefondelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Administrasjon av ressurser er kjernen i 802.11v, som ble påbegynt i 2004, men åpner også for flere muligheter.

Tid og sted

Et par andre nye egenskaper som blir støttet, skal være synkronisering av datastrømmer. Dette er spesielt viktig ved streaming av mediedata, hvor avbrudd og hakking ødelegger flyten i opplevelsen.

I tillegg til tidskritiske egenskaper skal også støtte for lokalisering av posisjon være med i den nye standarden. Siden GPS har svært begrenset rekkevidde innendørs er det et stort behov for alternative løsninger for å utvide den funksjonaliteten GPS-baserte løsninger tilbyr.

Når?

Standarden skal være klar til 2010. Den vil være kompatibel med eksisterende utstyr og fungere ved siden av a/b/g/n-nettene.

Men vi må vel regne med noen runder med "draft"-utgaver også her.