Installasjon

Windows Vista kommer kun på DVD-plate, og sørg for at du har god plass på harddisken før du setter i gang å installere.

Windows Vista kan installeres på tre måter - enten frittstående, ved siden av tidligere versjoner (for eksempel XP), eller som oppgradering. Utfordringene står imidlertid i kø dersom du velger sistnevnte, spesielt dersom du har mange programmer og sære drivere installert.

Installasjon


Windows gir automatisk rapport om hvilke deler av PCen som ikke er kompatible, og i verste fall kan installasjonsprogrammet nekte å oppgradere - noe som har skjedd flere ganger på våre PCer. Da er det kun blank installasjon som gjelder. Har du plass på harddisken er det ingen ting i veien for å ha både Windows XP og Windows Vista installert på samme PC.

Men merk at Vista alene krever minst 15 GB ledig plass, vi anbefaler ingen å bruke en systempartisjon på under 30 GB. Grunnene kommer vi tilbake til under funksjonalitetskapitlet.

Installasjon


Nytt i Windows Vista er at alle versjonene benytter samme installasjons-DVD. Det er kun registreringsnummeret som forteller installasjonsprogrammet hvilken versjon du har kjøpt, og hvilke funksjoner som dermed skal installeres.

Legg for øvrig merke til at du kan godt installere Vista uten å angi produktnøkkel i det hele tatt! Du har da 30 dager på å evaluere produktet før du blir tvunget til å angi nøkkelen. Deretter følger en obligatorisk aktivering via Internett, ellers vil produktet slutte å fungere.

Installasjon


Velger du som oss å ikke angi produktnøkkel må du manuelt velge hvilken versjon du er den rettmessige eier av. Dette kan derimot også være en kjekk mulighet til å få sjekket ut de forskjellige versjonene.

Installasjon


Her skal du velge installasjonsmetode. Oppgraderingen er ofte vanskelig, og her ser du for øvrig beviset på at oppgradering av norsk Windows XP til engelsk Windows Vista er umulig.

Installasjon


Windows Vista-installasjonen har innebygd partisjoneringsfunksjon. Her kan du opprette, slette, endre og formatere, eller du kan la installasjonsprogrammet velge selv hva som er mest fornuftig å gjøre. Prosessene er uansett unnagjort på sekunder på en moderne PC.

Installasjon


Dett var dett. Nå er det bare å lene seg tilbake og håpe på det beste. Normalt er installasjonen unnagjort på 20-25 minutter, og avsluttes med en ytelsestest før Vista startes for første gang.

Les mer: Brukergrensesnittet

[Ugjyldig objekt (debatt)]