Installasjon av Wordpress

Verktøyene er på plass, og vi har koblet oss opp mot webområdet der bloggen skal ligge. La oss installere Wordpress!


Nå er det på tide å legge inn filene til Wordpress. Heldigvis er det laget script som oppretter databasen for oss - det er i det hele tatt en ganske smertefri prosess.

Vi begynner selvsagt med å laste ned filene. Det gjøres fra Wordpress' hjemmesider, eller mer spesifikt i zip-format her. I skrivende stund er siste versjon v2.0.4. Pakk så ut filene til et midlertidig området på harddisken, f.eks. i c:\temp\wordpress.

Hvis du i tillegg ønsker at bloggen din skal være fornorsket - altså at det står "kommentarer" i stedet for "comments", "kategorier" i stedet for "categories" etc., laster du også ned den norske språkpakka. Filen ligger her. Last den ned og legg den i Wordpress-katalogen under wp-includes\languages (i vårt tilfelle blir det altså c:\temp\wordpress\wp-includes\languages).

Før vi overfører filene til webområdet, setter vi opp konfigurasjonsfila. Den er lokalisert i Wordpress-katalogen og heter wp_config_sample.php. Høyreklikk på den og døp den om til wp_config.php. Deretter drar du den over i Notepad eller eller en annen editor.

Installasjon av Wordpress


Kommentar til redigeringen

1. Her angir du databasenavnet, brukernavn og passord slik du fikk det fra webhotellet ditt. Hvis databasen din er lokalisert på en annen server enn webserveren må du angi det dette servernavnet i stedet for 'localhost'.
2. Dette er prefikset som vil stå foran alle databasetabellene som blir opprettet. Dersom du ønsker å ha flere blogger på det samme webområdet (f.eks. http://www.dittdomene.com/tommy/ og http://www.dittdomene.com/kristine/) kan du skille dem ved å angi forskjellig prefiks i konfigurasjonsfilene. Du trenger uansett ikke å endre denne nå.
3. Språk. Dersom du installerte den norske språkpakka og vil bytte til den, angir du nb_NO. Endrer du ikke på denne linja blir bloggen på engelsk. Du kan bytte mellom språk når du vil gjennom å redigere konfigurasjonsfila.


Okay - da er vi nesten i mål. Hvis du ikke har startet SmartFTP gjør du det nå, kobler deg opp til webområdet ditt og navigerer deg frem til riktig katalog på den lokale visningen (c:\temp i vårt tilfelle). Overfør så hele wordpress-katalogen over på serveren. Du kan døpe den om fra 'wordpress' til f.eks. 'blogg' hvis du vil at bloggen skal ligge på http://www.dittdomene.com/blogg/. Du kan også overføre innholdet i Wordpress-katalogen rett til rotkatalogen på serveren dersom du vil at http://www.dittdomene.com skal peke rett på bloggen din.

Starte Wordpress for første gang >>