Inkompetent bruk av Windows

Om denne feilmeldingen er ekte, sier det mye om Microsofts holdninger for tiden. Windows XP er ufeilbarlig - får du feilmeldinger, er du inkompetent!

Inkompetent bruk av Windows

Takk til Sverre for bidraget!