Illustrasjon på 5 minutter

Teknikken her er enkel, trekk noen raske streker over et bilde, og deretter benytter du funksjonen for å "trekke" deler av originalen inn i kopien. Programmet vi benyttet er var Painter 5.5.