Ikke problemfritt

Selv om installasjonen av Mandrake Linux 8.1 gikk overraskende smertefritt, har vi også hatt noen småproblemer.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Først og fremst har problemene gått på maskinvare som ikke har vært støttet, for eksempel nettverkskort, lydkort og ISDN-kort. Driverbiblioteket er uansett temmelig omfattende, og mange maskinvareleverandører har egne Linux-drivere som kan lastes ned fra nettet.

Det er heller ikke til å legge skjul på at vi synes Windows er mer modent med tanke på brukervennlighet. Windows er også langt raskere å starte opp, programvareutvalget er utvilsomt bedre, i likhet med maskinvarestøtten. Dette må veies opp mot det faktum at Linux er gratis.

Uansett - for mange, spesielt innen kontor og utvikling, byr Linux på egenskaper som etter vår mening gjør det til et godt alternativ til Windows.

Gå tilbake til artikkelen