Ikke mobb kameraten min

En rekke av PC-bransjens mest markante personer, med Intels Andy Grove og Compaqs Eckhard Pfeiffer i spissen, har skrevet et nærmest rørende støttebrev til Microsoft. Brevet, som er adressert til Joel Klein, regjeringens ansvarlige for antitrust-regler, nærmest bønnfaller justisdepartementet om å la Microsoft -- og Windows 98 i fred.

Brevet, underskrevet av 26 av de mest markante mennene (jada, bare menn), er egentlig en svært "betinget" støtte. Det understrekes at man ikke tar stilling til de ulike konfliktene mellom departementet og Microsoft, men at man likevel ber om at det tas hensyn til amerikansk dataindustri. Mest av alt er dette egentlig en bønn for alle PC-bransjens "syke mødre", hovedessensen er at det er viktig at justisdepartementet lar Windows 98 lanseres som planlagt i juni. "Mer enn 2 millioner amerikanere lager programvare for Windows, mens omtrent like mange arbeider i andre IT-relaterte bransjer".

26 ledere, med god hjelp

Totalt er det 26 ledere som har skrevet under dette brevet. I tillegg til allerede nevnte Grove og Pfeiffer, finner man Michael Dell, Lew Platt (HP), og Benu Alagem (Packard Bell). Naturligvis er både IBM, SUN og Oracle fraværende fra listen…

Det som imidlertid er helt klart, er at Microsoft selv har vært en ivrig pådriver i å få skrevet dette brevet. Firmaet innrømmer selv at de har "kladdet" det hele, men at alle de 26 "underskriverne" har påvirket innholdet.

Med unntak av de firmaene som overhodet ikke vil ha noe med Windows og Microsoft å gjøre (først og fremst SUN og Oracle), er det ikke tvil om at hele den amerikanske databransjen ønsker å få Windows 98 lansert. Selv om systemet på mange måter ikke representerer noen store nyheter i forhold til Windows 95, dreier det seg om et mer stabilt system. I tillegg viser det seg jo tradisjonelt at nye Windows-utgaver øker salget av forskjellige typer PC-utstyr, og dermed er det vel ikke så altfor overraskende at et slikt brev dukker opp. Les databransjens brev til Justisdepartementet