Ikke alle orket å vente

Det spørs vel om vedkommende hadde vært villig til å kjøpe lisens uansett.