Ikke akkurat skarp oversettelse

Å oversette et operativsystem fra engelsk til norsk ville vært en ulidelig oppgave, hadde det ikke vært for automatikken...

Takk til Tore for bidraget!

[Ugjyldig objekt (debatt)]