IBM med innebygget harddisk-diagnostikk

Feil på en PC kan gi mange utslag som kan være vanskelige å tolke. Er feilen på harddisken, i minnebrikkene eller er det "bare" en programfeil? For å hjelpe til med å stille den riktige diagnosen, lanserer IBM nå en ny teknikk som kan gi en fornuftig rapport om harddiskens tilstand - DFT (Drive Fitness Test).

Det finnes allerede flere slags verktøy for å finne feil på harddisker. De fleste brukere av Windows 95/98 kjenner antagelig programmet Scandisk, som ved omstart automatisk sjekker harddisken for feil etter strømbrudd, eller etter at PCen har krasjet av en eller annen grunn. Programmet sjekker først og fremst dataene på disken, og kan reparere feil i datastrukturen. Du kan også be Scandisk om å gi disken en grundigere sjekk, men dette kan ta svært lang tid for store disker. Andre programmer, som Norton DiskDoctor, jobber i prinsippet på samme måten.

IBM's nye DFT-teknikk går mye lenger enn dette, og fungerer på en helt annen måte. Den består av en kombinasjon av programvare som kjøres på PCen og mikrokode som kjører på kontrollerkortet på harddisken.

Aktiviteten på harddisken logges

Posisjonsanalyse for lese/skrivehoder på en disk. Det øverste bildet viser en normal disk, det nederste en disk med store avvik. Vis mer

DFT sjekker automatisk lese og skrivefeil på harddisken, og lagrer en rapport på et eget reservert område på platene.

Samtidig gjøres det kontinuerlig en analyse av diskens mekaniske oppførsel. Viktige parametre som har med plassering av lesehoder og plater blir hele tiden sjekket, og avvik blir registrert og logget. Disse dataene blir lagret på det reserverte området, og utgjør en fullstendig historie av eventuelle problematiske hendelser.

Programvare for rapportering av feil

Den andre hovedkomponenten i DFT er en programvare som leser av det reserverte området på disken og gir fornuftige rapporter til brukeren om tingenes tilstand.

Dette programmet kjører under DOS, fra harddisk eller fra diskett, slik at det ikke er avhengig av at pasienten (disken) er frisk nok til å starte Windows. Programmet leser også S.M.A.R.T. data (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), som er en egen, beslektet IBM-teknologi som sjekker om diskens mekanismer opererer innenfor grenseverdiene i tillegg til de lagrete DFT-rapportene.

Når programmet kjøres vil det avgi en rapport som er grei å forholde seg til for brukeren. DFT oppsummerer dataene i en av fire mulige tilstander:

1: Harddisken er defekt
2: Harddisken er ødelagt av slag eller støt
3: Harddisken vil sannsynligvis snart feile
4: Harddisken fungerer som den skal.

DFT som testverktøy

I tillegg til rapportene kan DFT også kjøre forskjellige tester på disken, og det er definert tre forskjellige varianter:

Quick Test - som sjekker funksjonalitet, feil-historikk, S.M.A.R.T. status, mekanisk analyse, lese- og skrivefunksjoner og en grundig test av de første 500K i dataområdet.

Denne testen kjører på et par minutter.

Media Scan - som i tillegg til Quick Test sjekker alle sektorene på disken.

Denne testen tar mellom 15 og 20 minutter.

Exerciser Mode - som kjører tilfeldige skrive og leseoperasjoner over en tidsperiode som brukeren bestemmer. Denne metoden vil simulere vanlig bruk og gi et fyldigere bilde av diskens tilstand.

Sikkerhet mot virus og andre feilkilder

Ved å bruke et eget område på disken, som ikke operativsystemet har adgang til, sikres denne diagnosemetoden mot angrep av virus, brukerfeil og feil forårsaket av operativsystemet.

Dette forutsetter at støtte for lesing av dette området legges inn i maskinens BIOS.

En ny standard?

IBM søker nå om å få anerkjent denne diagnosemetoden i komitéen NCITS 13 (ATA) som definerer standarder for ATA-disker, for at det skal bli en del av spesifikasjonen ATA-5.