Hysterisk annonse-artikkel-plassering

Virkelig fulltreffer fra Dagbladets desk.

Utklippet sier det meste:


Takk til Daniel for bidraget!