Hyggelig med hjemmePC?

Hei,

Har nylig fått en ny hjemme-PC fra en meget kjent leverandør gjennom jobben med Windows98. Maskinen henger seg ofte under oppstart slik at maskinen må slås av med strømbryter for å prøve på nytt. Dette fører til at maskinen neste gang laster seg opp i "Sikker modus". Deretter kan jeg avslutte på normal måte (Start->Avslutt) får å prøve på nytt igjen. Om jeg må prøve dette 0, 1, 2, eller 3 ganger før jeg lykkes å få opp maskinen virker tilfeldig. Men når jeg endelig lykkes virker maskinen tilsynelatende normalt. Ved avslutt vil ikke maskinen slå av strømmen selv, så strømbryteren må holdes inne i 4-5 sekunder for at det skal skje. Flere andre på jobben min har opplevd det samme.

Henvendelse til leverandørens support har ikke hjulpet. Hva kan være problemet?

Med vennlig hilsen

Arnt

Datadoktoren svarer:

Denne saken har flere sider, vi kan ta den tekniske først.

Er PCene slik da var da dere mottok dem? Med andre ord, dere har ikke har satt i ny maskinvare eller installert nye, kanskje tvilsomme programmer?

Da er det mye som tyder på at det er tekniske feil på PCene.

At den må startes flere ganger før den kommer i gang, indikerer at noen komponenter er blitt temperaturfølsomme. Alternativt at det er dårlig kontakt i sokler eller kontakter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis dere har installert ekstrautstyr, eller gjort større endringer i konfigurasjonen, blir det vanskeligere å finne en felles årsak. Det kan ta så lang tid at det ikke lønner seg. Følger det med programvare som gjenoppbygger hele installasjonen, med Windows og all programvare? Dette er vanlig for PCer fra merkeleverandører som IBM, Compaq, Packard Bell osv.

Hvis PCen fremdeles oppfører seg kranglete etter en komplett gjenoppbygging er tiden moden for å bruke garantien.

Support eller retur?

Det er vanlig å tro at grunnen til at en PC ikke virker ligger i programvare eller oppsett. Men årsaken kan være så enkel som komponentsvikt eller dårlig kontakt.

Hvis den samme feilen plager mange brukere av samme maskintype, er det ting som tyder på at det er tekniske feil på PCene.

Da er det ikke supportavdelingen du skal kontakte. Da skal du og dine kolleger ta en alvorlig prat med de som er ansvarlige for innkjøpet av maskinene. De må kontakte leverandøren, og rett og slett slå i bordet.

Avtalene om hjemmePCer er gullkantede for leverandørene, og de vil naturlig nok ikke legge seg ut med sine beste kunder.

Hvis dere ikke har åpnet PCene eller installert annen programvare, stiller dere sterkest.

Da bør dere i all enkelhet forlange nye PCer.

Har dere montert tilleggsutstyr eller installert programvare selv, blir diskusjonen muligens noe vanskeligere. Dette er ikke nødvendigvis fordi dere har gjort noe galt eller ulovlig, men leverandørene vil naturlig nok prøve å fraskrive seg ansvaret.

Her er det svært forskjellige holdninger og praksis hos leverandørene, men de fleste vil som nevnt behandle store kunder på best mulig måte.

Det viktigste er å ikke gi seg.