Hvorfor er dere så strenge?

Spørsmål:

Hvorfor er Telenor så strenge med privatkunder?? Ikke servere, ikke fast IP etc.. Hos NextGenTel får du lov til å gjøre som du vil! Kommer dere til å endre denne politikken?

Morten

Svar:

Hei Morten,

Faste IP adresser er beregnet på bedrifter som ønsker å sette opp egne tjenester eller utnytte nettet komersielt. Når det gjelder servere er det kun tillatt å sette opp disse til privat bruk.
De kundene som ønsker fast ip adresse og mulighet til å sette opp komersielle tjenester må bestille et bedriftsabonnement fra Nextra.
Se våre abonnements betingelser på www.online.no

Vennlig hilsen
Espen

Andre besvarte spørsmål