Hvordan vi tester

Alle CD-ROM-leserne er testet med vårt egenutviklede testprogram. Som grunnlag for målingene laget vi en test-CD med en fil som fylte hele platen. Det er viktig siden vi ønsket å teste ytelsen over hele platen, ikke bare på starten eller slutten.

Før vi starter skrur vi av innstillingene i Windows 95 for mellomlagring av data fra CD-ROM for å unngå at det påvirker testen.

Testprogrammets sjekkboks for "Spinn opp media først" var merket, slik at testene ble kjørt i 5 sekunder før målingene tok til. Dette for å sikre at media hadde spunnet i gang.

Vi har fire målinger for lesehastighet:

Hastighet ved starten måler ytelsen over de første 64MB på platen.
Hastighet på midten måler ytelsen over de midterste 64MB på platen.
Hastighet på slutten måler ytelsen over de siste 64MB på platen.

 Foto: Eivind Bakkestuen
Foto: Eivind Bakkestuen Vis mer
 Foto: Eivind Bakkestuen
Foto: Eivind Bakkestuen Vis mer

I tillegg målte vi hastighet over hele CDen. Denne testen produserte også en graf slik at vi kunne se hastighetsutviklingen over hele CDen. Denne testen målte også CPU-belastningen. CPU-belastningen er naturligvis høyere for de raskeste og må sees i sammenheng med overføringshastigheten. Alle målingene er utført med 64KB blokker. Bildet under viser noen grafer for et representativt utvalg CD-ROM-lesere fra testen:


Legg merke til at Pioneers 24X-leser oppnår toppfart mye tidligere enn de andre. Her vises også tydelig Necs merkelige oppførsel. Panasonic representerer de 24X-leserne som når toppfart først helt på slutten.

Den samme filen ble også benyttet til aksesstid testen. Her måler vi hvor lang tid CD-ROM-leseren bruker før den igjen leverer data når leseren må flytte lesehodet fra ett sted til et annet på platen. Lesepunktet flyttes til et tilfeldig valgt sted i testfilen på CD-platen, og ett tegn med data leses. For å få en bra gjennomsnittsverdi må flytting og lesing gjentas mange ganger. Våre aksesstid målinger ble gjort med 800 søk.

Med tiden vil testprogrammet bli gjort tilgjengelig for alle slik at du kan sammenligne din egen leser med våre tester.

I tillegg målte vi hvor lang tid det tok å rippe en hel musikk-CD på litt over 72 minutter. Til det brukte vi programmet WinDAC som er utmerket til formålet.

Vi målte også støyen til CD-ROM-leserne med et digitalt dB-meter. Bakgrunnsstøyen i vårt test laboratorium er 54dB slik at ingen kunne få lavere verdier enn det. Vi tok en måling under lesetesten og an annen under aksesstids testen. Under begge målingene var PCen satt helt sammen med lokket på.