Hvordan skal det kobles?

Mange lydenheter som skal kobles sammen kan by på utfordringer - her er våre tips

Plugger og kontakter finnes i svært mange varianter. Grunnen til dette er at det ikke skal være lett å koble feil. Men resultatet er at det har blitt enda vanskeligere, siden det finnes signalkilder som utmerket kan kobles sammen, men med forskjellige kabler. Produsentene har rett og slett valgt andre varianter, slik at du må bruke overgangskabler.


PCer er alltid utstyrt med mini-jack. Disse kan igjen ha mange kanaler på en enkelt plugg, som regel i forbindelse med flerkanals lyd og kombinasjoner av lyd og bilde.

Musikkutstyr for inn og avspilling til hjemmebruk er derimot utstyrt med phonokontakter, disse finner du både på platespillere, kassettspillere og musikkanlegg.

Musikkutstyr for scene og studio bruker derimot jack og XLR-kontakter for signalene, fra mikrofoner, instrumenter, effektenheter og miksebord.

I tillegg har vi datakabler som USB og FireWire, pluss forsterkere og høyttalere som kan kobles sammen med forskjellige plugger eller løse ender.


Færrest mulig overganger

Vi anbefaler at du skaffer deg ferdige overgangskabler for de apparatene du bruker permanent sammenkoblet. Unngå overgangsplugger og flere skjøter enn helt nødvendig.
Dette gir deg minst problemer både med signalkvalitet og praktisk bruk.

Jording eller ikke?

De fleste apparater til stuebruk bruker strømkabler som ikke er jordet. Mye musikkutstyr leveres med jordete kontakter, og datautstyr er alltid jordet.

Dette kan skape problemer med brum.

I prinsippet skal et apparat bare ha en leder mot jord, men svært ofte har det flere. Signalet går i en skjermet kabel som ofte er koblet til jord, da får man to veier til jord og det kan oppstå spenningsforskjeller som skaper brum.

Svært ofte skjer dette når man kobler musikkutstyr til en PC. Særlig bærbare PCer skaper mye problemer med støy, som forsvinner hvis man tar ut strømforsyningen og kjører på batteri.

Løsningen er da å plugge den bærbare i en kontakt som ikke har jordforbindelse med de andre. Om nødvendig må du lage en overgang fra en ujordet kontakt til et jordet støpsel.
Strømforsyningen på bærbare er alltid dobbeltisolert, så dette innebærer likevel ingen risiko for elektrisk støt fra den som bruker PCen.

Kvalitetskabler

Den ideelle kabel har solide, støpte plugger, er fleksibel i alle temperaturer og har akkurat riktig lengde. Slike kabler finner du sjelden, men støpte plugger og rimelig lengde er viktig.
Bruk heller noen ekstra tiere eller hundrelapper på gode kabler, spesielt hvis de skal kobles til og fra til stadighet. Da sparer du etter hvert inn det du betaler ekstra. Og gå til musikkforretningen, der får du som regel mest for pengene. Vi har selv et knippe kvalitetskabler vi har brukt i 20 år, som er som nye også i dag.