Hvordan fjerne referanser til gamle programmer?

Dagens spørsmål:

Hei!
Jeg har kommet til å fjerne noen programmer uten å gå gjennom Windows 98-rutinen "legg til/fjern programmer". I "legg til/fjern programmer" blir de slettede programmene fortsatt liggende som innstallerte programmer, som er noe jeg irriterer meg over. Er det mulig å få fjernet disse i ettertid?

Hilsen
Arnfinn

Datadoktoren svarer:

Det er det, men det innbefatter at du må redigere registerfilen i Windows, og det kan være risikabelt. Følger du oppskriften i denne artikkelen helt slavisk, er det ingen fare. Men - OBS - Windows' registerfil er ikke noe godt sted å eksperimentere på egenhånd!

Med programmet Regedit kan du endre registerfilen, men vær forsiktig: Gjør du noe galt her, risikerer du å måtte reinstallere hele PCen. Vis mer

For å slette referansene til programmene som er fjernet, kan du bruke programmet regedit og fjerne nøklene som viser til programmene. Dette gjør du slik:

  • Klikk Start/Kjør, skriv inn "regedit" og trykk enter. Dette starter programmet du kan bruke til å redigere registerfilen.
  • Hele registeret er bygget opp som et hierarki. Nøklene du skal finne er lagret under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. For å finne dette, kan du klikke plusstegnene under "HKEY_LOCAL_MACHINE", deretter "SOFTWARE" osv. til du er nede på "Uninstall".
  • Listen som ligger under "Uninstall" er alle programmene Windows lister under "Legg til/Fjern programmer" i kontrollpanelet, og du kan trygt slette de nøklene hvor du likevel har fjernet programmet. Nøklene kan ha en rekke verdier, og de viktigste er "DisplayName", som er navnet som vises i listen i "Legg til/Fjern programmer" og "UninstallString", som viser hvilket program som egentlig skal kunne avinstallere programmet.

En liten advarsel

Når du sletter programmer manuelt, risikerer du alltid at du ikke får fjernet en del rusk og rask som programmet har lagt igjen på ulike steder på PCen. F.eks. legger de fleste programmer igjen diverse filer i systemkatalogen under Windows, og det er også vanlig at programmet registrerer seg selv en rekke steder i registerfilen.

Til syvende og sist kan det som ligger igjen påvirke både ytelse og stabilitet på PCen, og du bør derfor alltid bruke avinstalleringsrutinene (hvis de finnes og virker).

Flere spørsmål og svar