Hvor lang tid bruker en hacker?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Spørsmål:

Hva er etter din mening den beste brannveggen for personlige datamaskiner, og hvorfor (Win 9x/NT/2000) ? Hvor lang tid vil en dyktig hacker bruke for å komme seg forbi den, og under hvilke forutsetninger skjer innbruddet (typisk innbrudd)?

Svar:
Den beste branveggen fra CA heter eTrust Firewall, se http://www1.my-etrust.com/products/info/Firewall/3

Umulig å si hvor lang tid en hacker vil bruke, er det satt opp i safe mode vil de møte store problemer.