Hvor i Bergen?

Spørsmål:
Når starter Bredbåndsfabrikken utbygging av nettet i Bergen og hvilke områder i Bergen vil utbyggingen starte først i ?

Mvh

Thor Øyvind

Svar:
Hei Thor Øyvind.

Her vil du få mer detaljert informasjon hos vårt Bergens-kontor på telefon 55 21 51 10.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl