Hvitbalanse

Det relative forholdet mellom rødt, grønt og blått i et motiv. Å justere hvitbalanse er å endre denne balansen hvis belysningen som treffer motivet avviker fra standard dagslys.

Tenk deg f.eks. lyset fra et stearinlys. I denne situasjonen blir bildet utpreget gult hvis ikke hvitbalansen justeres.

Erfaringen er at digitale kameraer får problemer hvis det ikke er et tydelig hvitt felt i bildet. Hvis du får problemer med dette, er det derfor et godt tips å holde et hvitt ark foran motivet når du fokuserer (trykker utløseren halvt ned) som fjernes når bildet tas.

Alle digitakameraer justerer hvitbalansen automatisk, og kun dyre kameraer kan sette hvitbalansen manuelt på en god måte.