Hvilke sikkerhetstiltak har NextGenTel?

Spørsmål:
Hei ekspertene og NextGenTel!

Først vil jeg gjerne si at jeg setter pris på at Telenor får konkurranse (det trenger de)!

Hvilke sikkerhetstiltak har NextGenTel å tilby sine kunder?

Hilsen Gard

Svar:
Hei Gard,

NextGenTel bruker en ruter (Cisco 677I) som første kontaktpunkt etter kontakten i veggen hjemme hos deg. En ruter er i seg selv svært sikker fordi den er en liten datamaskin som håndterer kontakten med omverdenen på egen hånd.

En iherdig hacker vil derfor bare komme i kontakt med ruteren, og der er det jo ikke noe å hente eller å ødelegge. I aller verste fall kan hackeren endre oppsettet, men det er enkelt å ordne.

Unntak fra denne regelen: Hvis du åpner opp mange porter for å bruke spesielle tjenester på Internett, kan i verste fall en hacker lure seg inn gjennom en åpen port. Derfor vil det være lurt å ha en brannmurløsning i tillegg.

NextGenTels løsning er med andre ord svært sikker fordi sperren ligger i maskinvaren. Det er for øvrig også slik at programvare er lettere å knekke enn maskinvare.

mvh.
Torvald Kvamme

Til artikkelen