Hva vil GPRS og UMTS koste?

Ingen av de norske UMTS- og GPRS-leverandørene vil foreløpig gå ut med noen prisliste, men mye tyder på at strukturen vil være tilsvarende den svenske Europolitan nylig lanserte.

Geir Løves, produktsjef i Netcom, ser for seg tre mulige prisstrukturer:

  • Du betaler for den tiden du er oppkoblet.

  • Du betaler i forhold til verdien av innholdet, slik mange sms-tjenster er priset i dag, med for eksempel 8 kroner for en ringelyd.

  • Du betaler for den datamengden du sender eller mottar.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Den siste modellen ble lagt til grunn for svenske Europolitans prisliste som nylig ble lansert i forbindelse med oppstarten av deres GPRS pilotprosjekt.

Europolitans priser fra ordinær lansering vil være følgende:

Innmeldingsgebyr: 200 kroner.
Månedsavgift: 175 kroner.
I tillegg betales 140 kroner per MB.

Når man har vært oppkoblet i 24 timer betales et tillegg på 2 kroner per time.

Verken Geir Løvnes eller administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre, vil kommentere hvilken prisstruktur de kommer til å bruke. Tendensene i de fleste andre land med GPRS og UMTS-planer tyder på at betaling per MB vil bli den mest anvendte modellen, og det ser derfor ut som om dette også er mest aktuelle i Norge.

Tilbake til Tema: Mobilt Internett