Hva venter vi oss av 2001?

Kommer det til å skje store forandringer for databrukerne i dette nye året? Hvilke krefter må vi forholde oss til når vi skal gjøre våre valg og anskaffelser? Vi har gjort oss noen tanker.

2001 ser ikke ut til å bli spesielt dramatisk, først og fremst tror vi det vil bli et år som preges av konsolidering og modning. Dette gjelder både produkter, tjenester og teknologi. Alle de revolusjonerende produktlanseringene som skjedde i 2000 forårsaket ikke de store bølgene, de fleste hadde små problemer med å holde bakkekontakten.

Mange optimister tapte til dels store penger på dristige prosjekter, mens andre kom ut med gevinst. Den tørken som vi har opplevd i datasektoren i det siste vil likevel ikke stanse verken den teknologiske utviklingen eller nye forretningsideer. Det er rett og slett ingen vei tilbake, selv om ikke alle veier viste seg å føre til himmels.

Om mange store tippelag ikke vinner i tipping i en periode, blir det verken slutt på fotball eller tipping…

Gode grunner

Mange bedrifter og privatpersoner har hatt en tilbakeholden holdning til nyanskaffelser av PCer og datautstyr i store deler av fjoråret. Den gode grunnen til dette har vært at det rett og slett ikke har vært noen gevinst å hente på å kjøpe nye maskiner. Om responstiden hos PCen til saksbehandlere eller selgere ble redusert med noen få sekunder har ikke vært tilstrekkelig. Lokale nettverk og systemer har vært flaskehalser, og trafikken på Internett er fremdeles en stor flaskehals, uansett tilknytningsform og lokal maskinvare.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blir det bedre nå?

Vi tror ikke at første halvår av 2001 vil by på store endringer. Siste generasjon maskinvare er fremdeles overkill for de aller fleste, og de nye tjenestene som tilbys krever heller ikke de store oppgraderingene.

Likevel er det sterke krefter som jobber. Stadig flere vil få tilgang til Internett med bredbåndsforbindelser, her spiller ADSL-tilbudet fra Telenor en stor rolle i det norske markedet.
Dette vil igjen legge grunnlaget for nye tjenester og rikere mediainnhold som igjen krever raskere maskiner hos brukerne.

Når dette faktisk skjer er avhengig av mange faktorer, ikke minst internasjonal økonomi, optimisme og satsningsvilje. Vi tror at vi vil begynne å se konturene først i siste halvår av 2001, når teknologien har modnet seg, og de kreative krefter er reorganisert i sunnere virksomheter enn tidligere luftslott.

Faresignaler

Noe av det som vekker stor bekymring er forsøk på allianser mellom den gamle monopolistiske medieindustrien, maskinvareprodusentene, rettighetsorganisasjoner og offentlige myndigheter.
Her dukker det stadig opp forsøk på å behandle alle brukere som potensielle kriminelle, ved å innføre kopibeskyttelse og kontroll i alle tenkelige sammenhenger.

Det snakkes om beskyttelse av intellektuelle rettigheter, opphavsrett og idéskapning, mens det er forvaltere og eiere i de økonomiske systemene, i den gamle distribusjonsformen, som er livredde. Og med god grunn.

Når det ikke er reelle kostnader med å framstille kopier, forsvinner argumentet med å ta betaling for kopiene.

Ved å innføre trusler og krav om betaling for å unngå straff, blir parallellen med klassiske mafiametoder - salg av ”beskyttelse” - skremmende.

Da må det finnes andre økonomiske modeller for distribusjon av selve innholdet. Eller så må innholdet endres. Eller det rett og slett mister en stor del av sin ”verdi”.

Det er bedre å betale 50 øre direkte til artisten eller 50 kroner til utviklerne, enn å betale 25 ganger prisen til et foreldet distribusjonssystem.

Vi er optimister, og tror at disse problemstillingene vil få løsninger som de aller fleste vil bli med fornøyd med enn dagens løsninger.

Og vi vil komme litt nærmere i 2001…