Hva skjer med TV-tilbudet?

Spørsmål:
Bredbåndsfabrikken:

Jeg har ikke fått full klarhet i hva som skjer i forhold til TV. Er det noen besparelser for borettslaget samlet? Blir vi tilbudt programpakker? Kan i så fall disse være individuelle for hver leilighet, dvs at vi får full valgfrihet?

Mvh Per Schwabe

Svar:
Hei Per.

TV-tilbudet vårt er ikke ferdig, slik at jeg kan dessverre ikke pr i dag gi deg et svar på spørmål om innhold i forhold til programpakker osv.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl

Tilbake til oversikten