Hva med radio og strømnettet?

Spørsmål:
Har dere tenkt å bruke annen teknologi enn fiberoptiske kabler som radio og strømnettet? Hvis ja: Når? Hvis nei: Hvorfor ikke?

Ole-Jacob Grønvold

Svar:
Bredbåndsfabrikken har vurdert flere løsninger på infrastruktur. Vi har valgt fiberoptikk fordi vi mener at dette er det eneste som kan sikre at vi kan levere kvalitet og kapasitet til riktig pris helt frem til hver enkelt leilighet, både i dag og med tanke på fremtiden.

Med venlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl

Tilbake til oversikten