Hva gjør brannmuren?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Spørsmål:
Selvom man bruker et program for og sjekke åpne porter i en pc, så skjønner jeg ikke hvordan man skal klare og komme in n de portene ? Er det her brannmurer stopper anngrep ? Ved at de stenger de åpne portene ?

med vennlig hilsen
John-Ivar

Svar:
Ja det er akkurat hva en brannmur gjør. EZ Armor kan også spørre brukeren av PC'n om de vil tillate adgang utenifra, hvis noen prøver å logge seg på.