Hva er en MIDI-fil?


En MIDI-fil inneholder data som er beregnet på å styre et elektronisk musikkinstrument. Det kan være en synth med tangenter, en lydmodul eller noen brikker som sitter inne i PCen din. Synthen kan også være virtuell, og bestå av et program som kjører på PCen.

MIDI-filen inneholder ikke lyddata. Den inneholder bare informasjon om hvilke toner som skal spilles og hvordan. Derfor er det endelige resultatet avhengig av instrumentet som brukes til avspilling.

MIDI-filformatet støttes av alle moderne musikkprogrammer, og gjør at musikk som er laget i et musikkprogram kan leses av et annet musikkprogram. Filformatet har dessverre ikke fulgt helt med på den tekniske utviklingen ellers i MIDI-verdenen. Derfor blir det alltid en del håndarbeid ved utveksling av store og mer kompliserte musikkstykker.

General MIDI

For at det skulle være mulig å bruke MIDI-filer i mange sammensetninger, ble det standardisert et sett med lyder som ble kalt General MIDI. Disse lydene dekker vanlige instrumenter som piano, orgel, bass, gitar, blåsere, strykere osv. Det er også en del synth og effektlyder og en god del trommelyder.

Til en viss grad fungerer dette i praksis, men spennende musikk blir det sjelden. Dette skyldes både begrensningen i utvalget av lyder, og at de forskjellige produsentenes versjoner av den samme instrumentlyden blir svært ulike i uttrykk. Dessuten er det mange av disse lydene som ikke lar seg spille særlig nyansert via MIDI. Dette gjelder spesielt soloinstrumenter som gitar, blåsere og strykere som ofte låter som parodier på originalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derfor brukes MIDI i profesjonelle sammenhenger stadig mer bare til elektroniske synthlyder, kombinert med digitale lydopptak (samplinger) i form av looper og digitale lydspor. Disse finner vi hovedsakelig i Wav-format i PC-verdenen, og AIFF eller SoundDesigner II på Mac.