HP Pavilion 4325 (9.998 kroner)

(Tilbud innhentet 26.8.2003. Tilbudet kan være av begrenset varighet).

Pris: 9.998 kr inkl mva hos Telehuset.

Klikk her for tekniske data.

Klikk her for å sammenligne denne PCen mot andre billige PCer.

[Ugjyldig objekt (debatt)]

Diskutér dette produktet med andre lesere: